Onderwijs & industrie: een innovatieve duurzame samenwerking. Het Kan!

Uitnodiging semenari

In het kader van het STEM-beleid werd een oproep gelanceerd aan alle BSO- en TSO-scholen naar ontwerpideeën voor het schoolgebouw van de toekomst en technieken of producten om de schoolinfrastructuur te verbeteren. Drie Limburgse scholen, Spectrumcollege, TISM en PROVIL, namen de uitdaging aan en werden geselecteerd om deel te nemen.

Tijdens een seminarie op 6-10 wilt één van deze projecten je  inspireren dat een samenwerking met diverse partners kan leiden tot de verwezenlijking van een project die de bestaande kennis en middelen in de eigen organisatie versterken. Ook willen zij u aantonen dat je als organisatie over geen enorme budgetten moet beschikken om grootse projecten te realiseren. 

Het project STEM-building maakt het mogelijk dat leerlingen secundair onderwijs uit de studierichtingen bouw, hout, CV/sanitair, elektrotechnieken met ondersteuning van bachelorstudenten energietechnologie, klimatisatie, bouwkunde en houtkunde, aangevuld met de industriële expertise van fabrikanten, leveranciers, aannemers en installateurs de krachten kunnen bundelen en hun theoretische en/of praktische know-how uitbreiden op bouwtechnisch en energetisch vlak.  Doelstelling in dit project is om alle betrokkenen in contact te brengen met de normen en technologieën rond BEN-bouwen (bijna energie neutraal), iets wat voor 2020 de standaard zal worden. 

Twee halftijdse onderwijsontwikkelaars zijn ondertussen aangesteld om scholen vrijblijvend te voorzien van didactische lesmaterialen die kaderen binnen het bouwtechnische en energetische. Voor verscheidene nieuwe technieken zullen opleidingen open aangeboden worden waarbij experts ingezet worden vanuit de industrie.

De verschillende sprekers zullen dit alles in detail toelichten.

Uitnodiging

Techniek in de zorg

In het project "Techniek in de zorg" slaan leerlingen van het technisch/beroeps secundair onderwijs vanuit verschillende studiegbieden de handen in elkaar. Tijdens dit overleg wordt het algemeen kader voorgesteld + het doel wat we willen bereiken en leggen we de link met STEM. Het project bij Menos wordt voorgesteld aan de hand van beelden. De 2 voorziene workshops worden toegelicht, alsook de timing. Daarna is er nog ruimte voor opmerkingen en bedenkingen.

Plaats: IncubaThor Genk, THOR PARK 8300 – 3600 Genk

Datum:  woensdag 12 oktober van 12u30 tot 14u15

Praktisch:

 • 12u30 – 13u00    Onthaal met broodjes en koffie
 • 13u00 – 13u20    Presentatie
  • algemeen kader + doel wat we willen bereiken
  • link met STEM (multi-disciplinaire aanpak, studiegebied overstijgend,maatschappelijke relevantie)
 • 13u20 – 13u35    Voorstelling gerealiseerde welnessruimte bij Woonzorgcentrum Menos
 • 13u35 – 14u00    Toelichting 2 workshops – timing – inschrijvingsmogelijkheden
  • dinsdag 17 januari 2017 vm + nm
  • donderdag 19 januari vm + nm
 • 14u00 – 14u15    Vragen – opmerkingen en bedenkingen 

Inschrijven

 

Kennismaking met kunststoffen en vormgevingstechnieken

PlastiQ organiseert een  opleiding kennismaken met kunststoffen en vormgevingstechnieken op 6 oktober 2016 van 9u00 tot 16u00 bij de VDAB, Vissersstraat 3 te Hasselt.  De opleiding kost normaal 200 euro, maar leerkrachten kunnen gratis deelnemen.

Men richt zich vooral op deelnemers die weinig of niets kennen van deze materie.

De volledige uitleg kan je raadplegen met onderstaande link.

Informatie

Indien je interesse hebt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten we bezorgen je gegevens aan PlastiQ.

Vervanging tijdens bedrijfsstage van leraren

De vervanging regelen van een leraar op bedrijfsstage is niet altijd eenvoudig. Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom een project waardoor men tijdens de afwezigheid van een  leraar op bedrijfsstage een beroep kan doen op vervangende activiteiten voor de leerlingen. Een externe organisatie staat in voor activiteiten die het ondernemerschap en/of de ondernemingszin van de leerlingen stimuleren. Dit kost de school niets. De vervangingsactiviteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. Info en aanvraagformulieren vind je hier

De link naar de gedetailleerde info is:

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/project-klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-afwezigheid-leraar-op-bedrijfsstage

Infobrochure CNC-machines VDAB i.s.m. Siemens

De VDAB heeft samen met Siemens een infobrochure ontwikkeld, zodat scholen zich beter kunnen voorbereiden op het werken met CNC-machines van VDAB.

De infobrochure bestaat uit  web-based-modules, trainingsvideo's, software download, apps en voorbeeldoefeningen, zodat je als leerkracht je grondig kan voorbereiden om te werken met de Siemens sturing op de CNC-machines bij VDAB.

Brochure

 

10-dagenregeling 2016-2017

Als je school/klas is ingeschreven voor de 10-dagenregeling heeft de VDAB je al gecontacteerd, zoniet dan contacteren ze je tussen 1 en 16 september om je aanvraag te bespreken.
Daarnaast zijn er wat administratieve wijzigingen
Vanaf dit schooljaar moeten scholen zich elektronisch akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden en stappenplan vind je onderstaande link.  De gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd op de site onder 'Algemene gebruiksvoorwaarden'
Gebruiksvoorwaarden

Link naar het elektronisch akkoord systeem
Elektronisch akkoord systeem

Als hierover vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact nemen met:
Jurgen Nijs
Tel.: 089 39 59 79 – 0478 74 65 72
jurgen.nijs@rtclimburg.be

Provincieoverschrijdende werking

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie-overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, 
kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie. 

Aanvragen

Meer informatie

Overzicht aanbod

Abonneren op RTC Limburg RSS