Voorstelling pilootproject "Techniek in de zorg"

In het project "Techniek in de zorg" slaan leerlingen van het technisch/beroeps secundair onderwijs vanuit verschillende studiegbieden de handen in elkaar.
Tijdens dit overleg wordt het algemeen kader voorgesteld, het doel wat we willen bereiken en leggen we de link met STEM

We bezoeken het huidig project bij Menos en lichten de 2 voorziene workshops toe, alsook de timing. Daarna is er nog ruimte voor opmerkingen en bedenkingen.

Plaats: Menos - Genk
Datum: 8 juni 2016 (12u30 tot 14u15)
Maximum aantal deelnemers: 20

Programma:

 • 12u30 – 13u00 onthaal met broodjes en koffie
 • 13u00 – 13u30 presentatie
  • Algemeen kader + doel wat we willen bereiken
  • Link met STEM
   (multi-disciplinaire aanpak, studiegebied overstijgend, maatschappelijke relevantie)
 • 13u30 – 13u50 bezoek aan het huidig project
 • 13u50 – 14u00 concretisering dus korte toelichting 2 workshops – timing – inschrijvingsmogelijkheden
  • Dinsdag 31 januari 2017 vm + nm
  • Donderdag 2 februari nm
  • Vrijdag 3 februari vm
  • Aantal leerlingen dat kan deelnemen?
 • 14u00 – 14u15 vragen – opmerkingen en bedenkingen

Inschrijven

 

3D-platform is actief!

"3D-Printing voor het onderwijs: nood aan printers, nood aan curricula, nood aan ervaring... en ervaring delen!"

Kris Binon - FLAM3D

Samen met leerkrachten werken we aan een 3D-platform. Door creativiteit en ervaringen te delen ontwikkelen we  een expertisenetwerk rond het 3D-gebeuren.

3D-platform

Conceptnota hoger onderwijs

De Vlaamse regering heeft drie conceptnota's over de hervorming van het hoger onderwijs goedgekeurd. En de rode draad doorheen die hervorming lijkt opwaardering te zijn. 

Zowel de lerarenopleiding als een opwaardering van hoger beroeps- en volwassenonderwijs komt aan bod.

Lees meer

Statuut duaal leren

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet dat een eenduidige overeenkomst voor leren en werken, de tijdelijke projecten 'schoolbank op de werkplek' en duaal leren uitwerkt. De impact van dit voorontwerp van decreet is echter ruimer. De Vlor vraagt een afzonderlijke regeling voor leren en werken, de tijdelijke projecten en duaal leren. Bovendien moeten de transparantie en aantrekkelijkheid van de overeenkomst verhoogd worden.

Lees meer

Kader voor proefscholen duaal leren in de startblokken

Een 35-tal scholen kunnen vanaf volgend schooljaar in 7 studierichtingen, over alle onderwijsvormen, duaal leren in de praktijk uitvoeren. Het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ past in de verdere concretisering van het duaal leren. De Vlaamse Regering gaf vandaag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastlegt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters pasten na een uitgebreide consultatieronde het ontwerp aan. Het besluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en dan voor bekrachtiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Lees verder

Abonneren op RTC Limburg RSS