Vakantie!

De bestuurders en medewerkers wensen alle leerkrachten, directies en personeelsleden een prettige en welverdiende vakantie.  Het RTC is tijdens de vakantie elke werkdag bereikbaar via  email of gsm.  Indien u ons een bezoek wenst te brengen tussen 11 juli en 15 augustus, dan kan dit enkel op afspraak.

Crevits schrapt 30 studierichtingen in de 3e graad

In het Vlaams Parlement heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar hervormingsplannen voor de 2e en de 3e graad van het secundair onderwijs nader toegelicht. Van de 124 studierichtingen in de derde graad vandaag, blijven in de toekomst 94 over.

Sommige verdwijnen volledig, zoals boekbinderij of handel, andere zullen worden geactualiseerd of samengevoegd. Zo krijgt de tso-richting automechanica een nieuwe naam en zal ze voortaan ook voorbereiden op voortstuderen. 

De vernieuwde studierichtingen gaan deel uitmaken van een zogeheten matrix. Daarin staan acht studiegebieden vermeld, zoals STEM of Zorg en welzijn, waarin deze richtingen van abstract naar praktisch worden geordend. Waar de eerste - de aso-, en sommige kso- en tso-richtingen - op de universiteit en hogeschool voorbereiden, bereiden andere louter voor op de arbeidsmarkt of op een combinatie van de arbeidsmarkt en een verdere studie.

Meer informatie op: deredactie.be

Meer informatie

3D-platform is actief!

"3D-Printing voor het onderwijs: nood aan printers, nood aan curricula, nood aan ervaring... en ervaring delen!"

Kris Binon - FLAM3D

Samen met leerkrachten werken we aan een 3D-platform. Door creativiteit en ervaringen te delen ontwikkelen we  een expertisenetwerk rond het 3D-gebeuren.

3D-platform

Conceptnota hoger onderwijs

De Vlaamse regering heeft drie conceptnota's over de hervorming van het hoger onderwijs goedgekeurd. En de rode draad doorheen die hervorming lijkt opwaardering te zijn. 

Zowel de lerarenopleiding als een opwaardering van hoger beroeps- en volwassenonderwijs komt aan bod.

Lees meer

Statuut duaal leren

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet dat een eenduidige overeenkomst voor leren en werken, de tijdelijke projecten 'schoolbank op de werkplek' en duaal leren uitwerkt. De impact van dit voorontwerp van decreet is echter ruimer. De Vlor vraagt een afzonderlijke regeling voor leren en werken, de tijdelijke projecten en duaal leren. Bovendien moeten de transparantie en aantrekkelijkheid van de overeenkomst verhoogd worden.

Lees meer

Kader voor proefscholen duaal leren in de startblokken

Een 35-tal scholen kunnen vanaf volgend schooljaar in 7 studierichtingen, over alle onderwijsvormen, duaal leren in de praktijk uitvoeren. Het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ past in de verdere concretisering van het duaal leren. De Vlaamse Regering gaf vandaag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastlegt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters pasten na een uitgebreide consultatieronde het ontwerp aan. Het besluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en dan voor bekrachtiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Lees verder

Abonneren op RTC Limburg RSS