Crevits schrapt 30 studierichtingen in de 3e graad

In het Vlaams Parlement heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar hervormingsplannen voor de 2e en de 3e graad van het secundair onderwijs nader toegelicht. Van de 124 studierichtingen in de derde graad vandaag, blijven in de toekomst 94 over.

Sommige verdwijnen volledig, zoals boekbinderij of handel, andere zullen worden geactualiseerd of samengevoegd. Zo krijgt de tso-richting automechanica een nieuwe naam en zal ze voortaan ook voorbereiden op voortstuderen. 

De vernieuwde studierichtingen gaan deel uitmaken van een zogeheten matrix. Daarin staan acht studiegebieden vermeld, zoals STEM of Zorg en welzijn, waarin deze richtingen van abstract naar praktisch worden geordend. Waar de eerste - de aso-, en sommige kso- en tso-richtingen - op de universiteit en hogeschool voorbereiden, bereiden andere louter voor op de arbeidsmarkt of op een combinatie van de arbeidsmarkt en een verdere studie.

Meer informatie op: deredactie.be

Meer informatie

Voorstelling pilootproject "Techniek in de zorg"

In het project "Techniek in de zorg" slaan leerlingen van het technisch/beroeps secundair onderwijs vanuit verschillende studiegbieden de handen in elkaar.
Tijdens dit overleg wordt het algemeen kader voorgesteld, het doel wat we willen bereiken en leggen we de link met STEM

We bezoeken het huidig project bij Menos en lichten de 2 voorziene workshops toe, alsook de timing. Daarna is er nog ruimte voor opmerkingen en bedenkingen.

Plaats: Door het grootte aantal inschrijving moeten wij uitwijken naar een anderel locatie.
Datum: 
Maximum aantal deelnemers: 20

Programma:

 • 12u30 – 13u00 onthaal met broodjes en koffie
 • 13u00 – 13u30 presentatie
  • Algemeen kader + doel wat we willen bereiken
  • Link met STEM
   (multi-disciplinaire aanpak, studiegebied overstijgend, maatschappelijke relevantie)
 • 13u30 – 13u50 bezoek aan het huidig project
 • 13u50 – 14u00 concretisering dus korte toelichting 2 workshops – timing – inschrijvingsmogelijkheden
  • Dinsdag 31 januari 2017 vm + nm
  • Donderdag 2 februari nm
  • Vrijdag 3 februari vm
  • Aantal leerlingen dat kan deelnemen?
 • 14u00 – 14u15 vragen – opmerkingen en bedenkingen

Inschrijven

 

3D-platform is actief!

"3D-Printing voor het onderwijs: nood aan printers, nood aan curricula, nood aan ervaring... en ervaring delen!"

Kris Binon - FLAM3D

Samen met leerkrachten werken we aan een 3D-platform. Door creativiteit en ervaringen te delen ontwikkelen we  een expertisenetwerk rond het 3D-gebeuren.

3D-platform

Conceptnota hoger onderwijs

De Vlaamse regering heeft drie conceptnota's over de hervorming van het hoger onderwijs goedgekeurd. En de rode draad doorheen die hervorming lijkt opwaardering te zijn. 

Zowel de lerarenopleiding als een opwaardering van hoger beroeps- en volwassenonderwijs komt aan bod.

Lees meer

Statuut duaal leren

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet dat een eenduidige overeenkomst voor leren en werken, de tijdelijke projecten 'schoolbank op de werkplek' en duaal leren uitwerkt. De impact van dit voorontwerp van decreet is echter ruimer. De Vlor vraagt een afzonderlijke regeling voor leren en werken, de tijdelijke projecten en duaal leren. Bovendien moeten de transparantie en aantrekkelijkheid van de overeenkomst verhoogd worden.

Lees meer

Kader voor proefscholen duaal leren in de startblokken

Een 35-tal scholen kunnen vanaf volgend schooljaar in 7 studierichtingen, over alle onderwijsvormen, duaal leren in de praktijk uitvoeren. Het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ past in de verdere concretisering van het duaal leren. De Vlaamse Regering gaf vandaag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastlegt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters pasten na een uitgebreide consultatieronde het ontwerp aan. Het besluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en dan voor bekrachtiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Lees verder

Onze identiteit

RTC wil…

Een ondersteunende rol spelen en partners laten schitteren.
De faciliterende platform-functie vervullen die leidt tot samenwerkingen en nieuwe verbindingen.
Meerwaarde bieden en voorloper zijn. 

Definitie

RTC-Limburg  is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie,
waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband, om Limburg als regio een sociaaleconomische
voorsprong te kunnen geven.

Strategie

RTC-Limburg beschikt over volgende troeven:
Kennis, kunde en middelen op vlak van techniek en technologie.
Kennis van een uitgebreid netwerk en relaties van scholen, bedrijven en instanties
RTC-Limburg creëert zowel verticaal als horizontaal daartoe de beste  omstandigheden en context. Ze brengen daartoe middelen en specialisten samen binnen vakgebieden vanuit diverse invalshoeken, zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven.

Verticale strategie - kennis in de diepte binnen sectoren. 

Horizontale strategie - Relaties in de breedte tussen sectoren en partners.

Missie & visie 
RTC-Limburg heeft tot doel Limburg te laten groeien tot een Technologische regio met voorsprong!
RTC-Limburg gelooft in Technologie als troef voor onze regio!
RTC heeft de juiste spirit om het imago op en rond Techniek & Technologie te promoten!
RTC wil haar inspirerende rol doen resulteren in actie en verandering!

Strategie vertalen naar slagzin

RTC is een believer. Wij willen andere ”believers” in techniek en technologie verenigen en verbinden. We delen met zijn allen dezelfde passie voor Techniek & Technologie als middel om onze regio economisch en sociaal voorsprong te geven. We dragen als het ware allen die boodschap uit. Daar wilt toch iedereen zijn schouders onder zetten.
Iedereen draagt dan dezelfde visie, dezelfde SPIRIT! 

 

Abonneren op RTC Limburg RSS