Prof@Work: Praktijkgerichte doedag

Prof@Work organiseert op 8 december 2016 in CeDuBo een praktijkgerichte opleidingsdag voor professionelen rond interieur en afwerking met een focus op bouwdetails in de afwerking. 
Voor de leerlingen en leerkrachten wordt er een apart programma voorzien op donderdag 8 december van 9u30 – 12u.

De doelgroep zijn leerlingen en leerkrachten uit de studiegebieden schilderen  & decoratie – stukadoors – schrijnwerkers & interieurbouwers – dakwerkers en isoleerders.

De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij! 

Inschrijven

Programma

Limburg STEM't AF!

17 november • 14 uur • Hasselt

STEM focust op de toekomst! Op thema’s die meer en meer deel uitmaken van onze samenleving. Denk maar aan de vele uitdagingen rond duurzaamheid, mobiliteit, gezondheid, energie,… Deze actuele thema’s vragen een kritische aanpak waarin alle STEM-onderdelen zo volwaardig mogelijk aan bod komen. STEM als leerstrategie waarbij de STEM-componenten op een innovatieve manier worden geïntegreerd om zo antwoorden te formuleren op actuele maatschappelijke uitdagingen.

Het inzetten op kwalitatief STEM-onderwijs is niet meer vrijblijvend. Zeker niet als we willen blijven voldoen aan de vraag van de huidige arbeidsmarkt. Het opzetten van lokale samenwerkingen zal cruciaal zijn om aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te realiseren.

PROGRAMMA 

Het programma wordt gemodereerd door Guy Tegenbos.

14u00 Onthaal
14u30 - 14u35 Welkom door Guido Bijnens • Voorzitter RTC Limburg
14u40 - 14u55 Ruben Lemmens • Gedelegeerd bestuurder VKW Limburg
Belang van technische profielen in onze provincie
15u00 - 15u15  Stijn Bijnens • Algemeen directeur LRM
Regionale opportuniteiten industrie 4.0
15u20 - 15u40 Christel Op de Beeck • Beleidsmedewerker Departement Onderwijs & Vorming
Toelichting STEM-kader
15u40 - 15u50 Vragenronde
15u55 - 16u10 Stijn Schols • Innovatieadviseur Innovatiecentrum Limburg 
& Liesbeth Schraepen • RTC Limburg
Toelichting STEM-expeditie voor leerkrachten STEM
Tot 17u30 • Verbindend STEM-moment

INSCHRIJVEN

Ben je directeur of technisch adviseur van de 3de graad BSO/TSO – BuSO – DBSO of Leertijd? Eventueel een leerkracht met interesse voor de STEM-expeditie.  Misschien ben je directeur uit het ASO en bezig met STEM? Of wil je als werkgever samenwerken met het onderwijs? We ontvangen je graag! 

Schrijf je ten laatste  9 november 2016 in.

INSCHRIJVEN

Bereid je leerlingen voor op de arbeidsmarkt

Heel wat jongeren zetten op het einde van het schooljaar hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in het schooljaar 2016-2017 zorgt VDAB voor de nodige ondersteuning om jongeren en onderwijsprofessionals hierop voor te bereiden. 

Onze trainingssessies zijn de ideale manier om onderwijsprofessionals hierin te coachen. Met 4 workshops maken we jullie wegwijs om laatstejaars voor te bereiden op de overgang van de schoolloopbaan naar de arbeidsmarkt.

  • Module 1: inspiratie tot loopbaandenken
  • Module 2: verdieping van sollicitatietechnieken
  • Module 3: eerste stappen om met je leerlingen in dialoog te gaan rond hun (school)loopbaan
  • Module 4: kennismaking met Mijn Loopbaan als portfolio voor je leerlingen

Benieuwd naar de inhoud? 
Neem snel een kijkje op onze onderwijssite: vdab.be/onderwijs/trainingssessies

De trainingssessies zijn gratis en vinden plaats over heel Vlaanderen. 
De deelnemers van de eerste sessies waren zeer enthousiast! 

Eindrapport maatschappelijk debat eindtermen

De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelde op de persconferentie van 4 oktober 2016 het eindrapport over het maatschappelijk debat over de eindtermen voor. 

Brede betrokkenheid 

Tijdens het voorjaar 2016 werd er in Vlaanderen een breed publiek debat opgezet over de inhouden die het onderwijs van de toekomst moet bevatten. Omdat het onderwijs van de toekomst letterlijk iedereen aanbelangt, lag de nadruk op de participatie van zoveel mogelijk betrokkenen. 

Eindrapport OnsOnderwijs.be - van leRensbelang 

De onderzoeksbureaus bundelden inmiddels de bevindingen en conclusies van al deze initiatieven in het eindrapport 'OnsOnderwijs.be - Van Lerensbelang. Participatief publiek debat over de eindtermen'. 

'Het rapport wil', aldus de samenstellers, 'de kracht en de waarde van het materiaal dat uit het publieke debat is voortgekomen, ten volle tot zijn recht laten komen en in zijn breedte tonen zonder het te interpreteren of te selecteren'. 

De onderzoeksbureaus zullen dit rapport samen met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op de persconferentie voorstellen. 

Het vervolg 

Het eindrapport wordt ook overgemaakt aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daar zal finaal het politieke debat moeten plaatsvinden over de ideeën en bevindingen die uit het maatschappelijk debat zijn voortgekomen. 

Rapport downloaden

Vervanging tijdens bedrijfsstage van leraren

De vervanging regelen van een leraar op bedrijfsstage is niet altijd eenvoudig. Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom een project waardoor men tijdens de afwezigheid van een  leraar op bedrijfsstage een beroep kan doen op vervangende activiteiten voor de leerlingen. Een externe organisatie staat in voor activiteiten die het ondernemerschap en/of de ondernemingszin van de leerlingen stimuleren. Dit kost de school niets. De vervangingsactiviteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. Info en aanvraagformulieren vind je hier

De link naar de gedetailleerde info is:

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/project-klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-afwezigheid-leraar-op-bedrijfsstage

10-dagenregeling 2016-2017

Als je school/klas is ingeschreven voor de 10-dagenregeling heeft de VDAB je al gecontacteerd, zoniet dan contacteren ze je tussen 1 en 16 september om je aanvraag te bespreken.
Daarnaast zijn er wat administratieve wijzigingen
Vanaf dit schooljaar moeten scholen zich elektronisch akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden en stappenplan vind je onderstaande link.  De gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd op de site onder 'Algemene gebruiksvoorwaarden'
Gebruiksvoorwaarden

Link naar het elektronisch akkoord systeem
Elektronisch akkoord systeem

Als hierover vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact nemen met:
Jurgen Nijs
Tel.: 089 39 59 79 – 0478 74 65 72
jurgen.nijs@rtclimburg.be

Abonneren op RTC Limburg RSS