Dak- en opleidingsmaquette

We voorzien dit schooljaar een dakmaquette voor scholen werkzaam rond ruwbouw, renovatie bouw, dakwerken, duurzaam wonen en metselaar. Elke school krijgt een maquette nadat de leerkracht de Train The Trainer heeft gevolgd. De maquette kan modulair worden opgebouwd, afhankelijk van de beschikbare ruimte in de school.

Partners:

  • Isoproc

Meer info volgt.