Labokoffers leXsolar (uitleendienst)

Omschrijving: 

Leerlingen moeten inzichten verwerven rond de duurzame opwekking van elektriciteit, zodat zij toekomstige gebruikers kunnen informeren en adviseren.  Hiervoor moeten zij de kenmerken en onderdelen van PV-installaties en windturbines begrijpen. Met de labokoffers voor wind- en zonne-energie kunnen leerlingen zelf al de kenmerken en de eigenschappen van de verschillende componenten van een installatie onderzoeken.
De leerkracht kan met de demonstratiekoffer Energieopslag de leerlingen uitdagen om na te denken rond allerlei vormen van energieopslag.

Reserveren

Download labo's

Partner:

  • Holleen