Maintenance Management Game

Omschrijving: 

Aan de hand van een onderhoudsspel leren de leerlingen de verschillende taken in een onderhoudsafdeling van een bedrijf. De leerlingen komen al spelend in contact met preventief onderhoud, predictief onderhoud, proactief onderhoud, planningen, taakverdelingen, werkstroombeheersing, kengetallen, informatiebeheer, Reliability Centred Maintenance (RCM), 5S (scheiden, schikken, schoon, standaardiseren, steunen) enz. De thema’s kunnen op maat gekozen worden door de leerkrachten.

Duur: 1/2 dag
Plaats: PXL-TECH

Inschrijven