Platformfunctie

In ons RTC geloven we sterk in een faciliterende platformfunctie, het is een niche waarin we ons verder zullen specialiseren.

Het is dus een weloverwogen keuze om partners te laten schitteren en op de voorgrond te plaatsen. Het afsluiten van partnerschappen is voor ons van ontelbaar belang. Als (klein) RTC zijn we maar één van de spelers op het veld, maar toch kunnen we zeker meerwaarde en verschil creëren door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en partnerschappen af te sluiten. We zijn ervan overtuigd dat deze partnerships de sleutel zijn voor succes en vooruitgang. Momenteel hebben we al tal van actieve samenwerkingen lopen met sectororganisaties, Limburgse socio- economische actoren en nemen we actief deel aan bestaande overlegorganen. Indien nodig zetten we zelf samenwerkingsverbanden op. Via draagvlak en netwerking kunnen we krachten bundelen en de bestaande opgebouwde expertise met elkaar delen.

Projectdoelstelling

We kunnen enkel meewerken en/of projecten opzetten, faciliteren als dit past binnen de doelstelling van het decreet waarbinnen we functioneren nl. inzetten op afstemming infrastructuur en apparatuur, afstemming rond werkplekleren, nascholing rond nieuwe technologieën, creatie van een platform rond onderwijs en bedrijfsleven.

De doelgroep die we beogen is de doelgroep conform onze beheersovereenkomst dus  3de graad BSO-TSO, BuSO, deeltijds onderwijs en de leertijd.