As-uitlijning

Omschrijving

Voor de goede werking van  machines moeten uitlijnfouten binnen bepaalde grenzen blijven volgens genormaliseerde uitlijntoleranties. Om deze uitlijnfouten in termen van ‘aanvaardbaar’ en ‘perfect’ uit te richten kan je gebruik maken van het ‘asuitlijningstoestel met laser’Je kan de opgemeten meetresultaten naderhand als rapport afdrukken of als een PDF-file opslaan op een USB-stick.

Na het volgen van de TTT kunnen de leekrachten een laseruitlijnapparaat ontlenen.

Uitlenen