Uitleendienst

Innoviso B'OX

De INNOVISO B’OX is een pakket dat materiaal bevat om wandsamenstellingen en bouwknopen in 2D formaat te ontwikkelen, te tonen en te bespreken.
De INNOVISO B’OX kan onder meer gebruikt worden tijdens lessen om stapsgewijs en op een visuele manier correcte opbouwen uit te leggen en vervolgens de deelnemers zelf bouwdetails te laten uitvoeren, waarbij ze kunnen kiezen uit een uitgebreid gamma bouwmaterialen, en dit in functie van het type gebouw (massiefbouw, houtskelet…) en project (nieuwbouw of renovatie), de beoogde vereisten en normen (lage-energie, passiefbouw…) en de specifieke voorwaarden betreffende stabiliteit, lucht-, wind- en waterdichting, isolatie, brand en geluid.

Meer info & Reserveren

Netwerkcertificeren: Lantek II

De snelheid waarmee data over een netwerk kunnen verstuurd worden is een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken. De snelheden waarvoor een netwerk geschikt is, heeft men ingedeeld in verschillende categorieën. Met de Lantek II is het mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6.

De Lantec II wordt uitgeleend vanuit LIMTEC - Genk

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Mechanica - Elektriciteit

Duur: 2 weken

Praktisch:

 • Reserveer de Lantek II.
 • Contacteer Diane Pannemans - Limtec om concrete afspraken te maken.
 • Haal de camera('s) af bij Limtec op het afgesproken dag en uur.
 • Spreek ook af wanneer je de camera('s) terugbrengt.

Reserveer

Thermografische camera

Omschrijving:

Thermografie is een meettechniek waarbij temperatuurverschillen zichtbaar gemaakt en gemeten worden door middel van infrarood (IR) beelden. Met een speciale camera (ook "warmtebeeld camera" genoemd) kan warmte visueel worden voorgesteld op een scherm.

Thermografie vindt toepassingen in het opsporen van lekken, koude bruggen en warmteverliezen, maar ook in het preventief onderhoud van elektrische en mechanische installaties

Twee camera’s kunnen uitgeleend worden zodat leerlingen deze nieuwe technieken kunnen aanleren.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Mechanica - Elektriciteit
 • Koeling & warmte

Duur: 2 weken

Praktisch:

 • Reserveer de camera bij RTC Limburg (knop onderaan)
 • Contacteer Diane Pannemans - Limtec om concrete afspraken te maken.
 • Haal de camera('s) af bij Limtec op het afgesproken dag en uur.
 • Spreek ook af wanneer je de camera('s) terugbrengt.

Reserveer

Uitleendienst reanimatiemateriaal

Omschrijving:

Er kunnen verschillende materialen uitgeleend worden in functie van reanimatie en andere noodsituaties

 • Reanimatiepoppen (groot, klein, baby).
 • AED Trainer
 • Act Fast (Heimlich antiverslikkingsvest)
 • Rescuemate instructietablet

Doelstellingen:

 • Noodsituaties herkennen en accuraat optreden.
 • Veiligheidsbewust werken en in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid.
 • Leerlingen leren omgaan met stressituaties die ze in hun beroepsleven ook zouden kunnen tegenkomen.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • AED Solutions

Reserveer nu

Uitleendienst Snoezelmateriaal

Omschrijving:

 • Leerlingen maken kennis met snoezelmateriaal, gericht op personen met een handicap.
 • Het materiaal stimuleert de zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren.
 • Materiaal kan uitgeleend worden door leerkrachten die een train the trainer gevolgd hebben.

Doelstellingen:

 • Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen).
 • Nieuwe methodes van hulperlening leren kennen om zo, als pas afgestudeerde, een grotere meerwaarde te kunnen zijn op de toekomstige werkplek.
 • Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg

Partners:

 • KVG Vrijetijdswerking

Reserveer nu

Uitleendienst hulpmiddelen in de thuiszorg.

Omschrijving:

Na het ervaren, het detecteren van problemen en het zoeken van mogelijke oplossingen, kunnen leerlingen in dit project aan de slag met deze oplossingen.
Scholen kunnen bij de Thuiszorgwinkel (CM) en Medicotheek (De Voorzorg) gedurende 1 maand materiaal uitlenen. Leerlingen krijgen zo de mogelijkheid om te leren werken met de hulpmiddelen die in de Thuiszorgwinkel en Medicotheek aangeboden worden.

Doelstellingen:

 • Leerlingen toegang geven tot alle mogelijke hulpmiddelen in de thuiszorg.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Kinderzorg
 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • Thuiszorwinkel CM
 • Medicotheek De Voorzorg

Opgelet!

Als de aanvraag niet meteen lukt omdat het reeds gereserveerd is, gelieve Rinaldo Menichetti hierover te contacteren.

Reserveer - Thuiszorgwinkel Reserveer - Medicotheek

Uitleendienst Ouderdomssimulator

Omschrijving:

De leerlingen ervaren de ongemakken zoals de ouderen deze voelen als gevolg van spier, visuele en auditieve veroudering.

Doelstellingen:

 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de leefwereld van ouderen.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • Medical Education

Reserveer nu

Uitleendienst: 3D Scannen en Printen

Omschrijving:

Produceren met behulp van 3D-printers (additief produceren) zal aan belang winnen en als een evenwaardige productietechniek naast de conventionele technieken staan.
Afhankelijk van de condities, de randvoorwaarden en de eisen zal de meest gepaste techniek gekozen worden.
Wanneer men additief wenst te produceren dan moet men in de ontwerpfase hiermee rekening houden.

Acties:

 • Uitleendienst 3D-printers en scanners
  Scholen bezitten dikwijls reeds een 3D-printer maar beschikken niet over voldoende printcapaciteit om een hele klas toegang te geven tot de printer.
  Om met een volledige klas te laten experimenteren met 3D-printen kunnen scholen 3D-printers ontlenen. Zij hebben hiervoor de keuze tussen 6 printers gedurende één week, of 3 printers gedurende 2 weken.

  Scholen die 3D-printers ontlenen, verbinden zich ertoe om één oefening  te delen op het 3D-platform. Hiervoor bezorgen zij een een foto, en het STL-bestand of de 3D-tekening aan RTC Limburg. Reserveer

 • 3D-platform
  Om de kennis te consolideren en als inspiratiebron te dienen voor andere leerkrachten, is er het 3D-platform. Naar analogie met de Fablab’s zullen leerkrachten die de printers ontlenen, één van hun ontwerpen delen op het 3D-platform.  Zo krijgen we binnen het platform oefeningen en mogelijkheden vanuit verschillende studiegebieden en invalshoeken. 3D-platform

Partners:

 • Campus De Helix
 • Campus Hast
 • Flam3D
 • KTA1 Hasselt
 • Provinciaal Secundaire School Diepenbeek
 • T.I. Sint-Lodewijk Genk
 • TISM Bree
 • Trideus

Uitleendienst labokits leXsolar

Omschrijving: 

Leerlingen moeten inzichten verwerven rond de duurzame opwekking van elektriciteit, zodat zij toekomstige gebruikers kunnen informeren en adviseren.  Hiervoor moeten zij de kenmerken en onderdelen van PV-installaties en windturbines begrijpen. Met de labokoffers voor wind- en zonne-energie kunnen leerlingen zelf al de kenmerken en de eigenschappen van de verschillende componenten van een installatie onderzoeken.
De leerkracht kan met de demonstratiekoffer Energieopslag de leerlingen uitdagen om na te denken rond allerlei vormen van energieopslag.

Reserveren

Download labo's

Partner:

 • Holleen

Didactische koffers Veiligheid, Gezonheid en Milieu

Educam stelt via RTC Limburg 4 koffers met diverse didactische opstelling te beschikking. Met deze opstelling kunt u o.a. hef- en tiltechnieken en het gebruik van PBM's demonstreren.

Leerkrachten volgen een nascholing (train-the-trainer) over het gebruik van de koffer en ontvangen een handboek om de tools en technieken optimaal te benutten.

Na het volgen van de TTT kunnen scholen de veiligheidskoffers ontlenen en gebruiken als didactische ondersteuning in de praktijk- en theorielessen.

Partners:

 • Educam

Reserveer nu

Abonneren op RSS - Uitleendienst